Yo Nakagawa Presents @ JZBrat, Shibuya

My first show in Japan, great club JZBrat, Tokyo

line-up:
Joris Posthumus – Alto Sax
Yuichiro Tokuda – Alto Sax
Gaku Hasegawa – Drums
Kazuhiro Tamura – Piano
Naoto Suzuki – Guitar
Kumpei Nakabayashi – Bass